Budgetbeheer

Budgetbeheer is vaak een minimale vereiste ter ondersteuning van een schuldbemiddeling of sanering. U kunt kiezen uit diverse pakketten.

Het meest uitgebreide pakket budgetbeheer is vergelijkbaar met bewindvoering. Het verschil is dat deze is geregeld via een overeenkomst. Gedurende het hele traject wordt er advies gegeven en gecoacht. Dat is heel waardevol en geeft ook houvast voor de toekomst.

Wat doen wij voor u?

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden
 • Opstellen budgetplan en het doen van betalingen
 • Leefgeld overmaken op een tweede privérekening
 • Sparen en reserveren
 • Instellingen aanschrijven, informatie inwinnen en postverwerking
 • Eventueel betaalafspraken maken met schuldeisers

Budgetbeheer voor ZZP-ers

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, eventuele schulden (gericht advies hierin)
 • Opstellen budgetplan en verrichten betalingen (apart voor onderneming en privé) 
 • Leefgeld overmaken op een tweede privérekening
 • Sparen en reserveren (apart voor onderneming en privé)
 • Instellingen aanschrijven, informatie inwinnen en postverwerking
 • Gerichte coaching en advies (presentatie/ productontwikkeling). Dit doe ik in samenwerking met twee andere partijen.
  Een gericht op marketing en online media en de ander gericht op logo ontwikkeling en drukwerk.