Budget coach

Je blijft zelf verantwoordelijk voor je betalingen. Door budget coaching leer je een administratie op te zetten en bij te houden. Een belangrijk onderdeel is het maken van een maand- en jaarbegroting.

Taken van een budget coach zijn: 

 • Opzet administratie
 • Opmaak budgetplan, inzicht inkomsten en uitgaven
 • Check op toeslagen 
 • Maakt een maand- en jaaroverzicht 
 • Inloggen op online dossier 24/7
 • Inzichtelijk maken schulden en advies deze op te lossen
 • Geven van besparingstips en adviezen

Online budget coach

Soms is het moeilijk dingen te plannen en heb je het druk. Functioneer je vroeg in de ochtend op  je best of juist heel laat? Vind je het prettiger je zaken online te regelen? Geen probleem. Veel kan op deze manier geregeld worden. Jij bepaalt jouw tijdstip en tempo. Coaching verloopt veelal via e-mail, WhatsApp of videobellen met Skype of ander programma. De taken zijn hierboven beschreven.   

Budgetadvies

Ben je (tijdelijk) het overzicht kwijt of zijn er veranderingen in je  persoonlijke situatie? Dan is deze vorm geschikt. Het bestaat uit enkele gesprekken.

Ik besteed aandacht aan:

 • Advies budgetteren/ begroting maken
 • Besparingstips en adviezen
 • Preventie en advies ontstaan van schulden
 • Advies oplossen betalingsachterstanden